Kalender van een wijnboer


Kalender van de wijnboer

Voor een wijnboer valt er altijd wat te doen. Dit kan binnen zijn bedrijf zijn of uiten in de wijngaarden. Elk wijngebied heeft zijn eigen methodes en daardoor ziet iedere kalender er anders uit. Met onderstaande wijnkalender wordt een beeld geschetst, van het leven van een Europese wijnboer en een wijnboer op het zuidelijke halfrond, door het jaar heen

 

Januari/juli

het snoeien van de wijnstokken. De vaten met nieuwe wijn moeten steeds aangevuld worden. De stoppen van de vaten reelmatig schoonmaken met zwaveldioxide. Oudere wijnen bottelen, flessen etiketteren en deze daarna gereed maken voor verzending. 

In de kelders de op gang zijnde melkzuurgisting in tanks ene vaten volgen i.v.m. de ontwikkeling ban de zuurgraad. 

 

Februari/augustus

Het afmaken van het snoeien en waar nodig reparaties verrichten aan draden en palen. Onderhoud plegen aan de machines, zodat deze in orde zijn voor het nieuwe seizoen. Het oversteken van (soutirage) de jonge wijn op schone vaten, om hem van zijn oude bezinksel te scheiden. Het samenvoegen (assemblage) van de jonge wijn uit de verschillende vaten om een gelijk product te verkrijgen.

 

Maart/september

De wijnstok ontwaakt uit zijn winterslaap. De sapstroom komt op gang. De grond luchtig maken door ploegen. Afronden van het oversteken van de jonge wijn. Vaten bij blijven vullen. Eventueel bottelen van e wijnen die jong worden gedronken. 

 

 

April/oktober

De laatste stukken van de wijngaarden ploegen. Rooien van de dode wijnstokken, samen met het achtergebleven snoeisel wordt dit opgeruimd en verbrand. De één jaar oude loten worden geplant. Door verdamping via de wanden van de vaten, gaat op jaarbasis ongeveer 5% van de wijn verloren. Daarom is het van groot belang de vaten te blijven vullen, er mag immers geen luchtkamer ontstaan in de vaten. Zo kan schadelijke oxidatie van de wijn worden voorkomen.

 

Mei/november

Er is nu een grot gevaar voor nachtvorst. De wijnboer kan dit bestrijden met kachels, sproei installaties die een dunne laag water nevelen om de knoppen te voorzien van een dun laagjes ijs, draadverwarming en machines voor windverplaatsing. 

Wieden van de wijngaarden. Spuiten tegen meeldauw. 

Waar nodig te snelle uitlopers verwijderen, zodat de wijnstok aangespoord wordt de plantensappen omhoog te stuwen. Bestellingen klaarmaken en verzenden. Aan het eind van de maand, de wijn voor de tweede keer oversteken op schone vaten. 

 

Juni/december

Bij het oplopen van de temperatuur gaat de wijnstok bloeien. Na de bloei het teveel aan jonge scheuten uitdunnen en de rest opbinden. Spuiten tegen meeldauw met fijngemalen zwavel. Gereed met het oversteken van de wijnen. 

Om het wet warmer begint te worden gaat de verdamping van de wijn in de vaten veel sneller. Deze daarom goed controleren tegen lekkages en blijven aanvullen. 

 

Juli/januari 

Opnieuw wieden van de wijngaarden. De wijnstokken tegen ziektes behandelen. Te lange uitlopers terugsnoeien, zodat onze klimplant al zijn krachten aan de vruchten kan geven. Het bottelen van tweedejaarswijnen kan nu beginnen. 

 

Augustus/februari

Onkruid verwijderen uit de wijngaard. Teveel blad en te lange uitlopers weghalen. Een aantal wijnboeren verrichten 's zomers een zogeheten 'groene oogst', hierbij worden minder rijpe en overtollige trossen verwijderd. Van de rest van de trossen kan men meer geconcentreerde wijn maken. Alle apparatuur en fusten gereed maken voor de komende oogst. De wijnen op fust goed in de gaten houden en waar nodig maatregelen nemen. 

 

September/maart

D wijnstokken verzorgen in de laatste weken tot de oogst. De plukkers arriveren in de loop van de maand, wanneer de druiven rijp zijn, kan de pluk beginnen. Bij machinale  oogst moet de complete uitrusting in orde zijn. De laatste hand leggen aan het verzorgen van de ruimtes en apparatuur, die nodig zijn tijdens en na de oogst.

 

Oktober/april

De wijnoogst gaat verder. Na de oogst het land bemesten. De vergisting van de nieuwe wijn neemt een aanvang. Na de vergisting de wijn op vaten doen. De jonge wijn van de vorige oogst wordt voor de laatste keer op schone fusten gedaan. Deze fusten naar de tweedejaars kelder brengen, zodat er meer ruimte ontstaat voor het nieuwe oogstjaar. 

 

November/mei

De lange wijnranken worden afgesneden en verbrand. De wijngaarden worden omgeploegd, bodembedekkers worden ingezaaid en er wordt extra aarde tegen de ondereinden van de wijnstokken geduwd om deze te beschermen tegen de vorst. De fusten wijn, die klaar zijn om te bottelen, klaren. Het bottelen kan hierna beginnen.

 

December/juni

 

Dor hevige regenval weggespoelde vruchtbare grond weer terugbrengen naar de juiste plekken in de wijngaard. Vanaf eind december kan het snoeien beginnen. Verder gaan met het bottelen van de oudere jaargangen. Proeven van de nieuwe wijn om te kijken hoe deze ervoor staat. In de wijngaard jonge stokken snijden van de wijnstokken, deze eten op Amerikaanse onderstammen en bewaren in het zand om laten in het voorjaar te planten.